Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN.

|

(«) Deze Boer gaat om twee redenen twee treeden» Voor eerst om de Raadsheer van den vyandelykert Koning te beletten, op den Boer van den Raadsheer uwes Konings in te dringen: ten tweeden om de kragt uwer Boeren in het middenpunt van 't bord te brengen.

Cb) Wanneer gy u in deze gelegenheid bevind, dat uwe twee Boeren op de beide vierde ruiten van uwen Koning en Koningin ftaan; zo moet gy a wagten een van beide Boeren te zetten, voor en aleer uwe party u gelegenheid geeft, den eenen tegen den ander te verwisfelen. Dit kunt gy daar door verhinderen, als gy den aangegrepen Boer verder voortzet.

(f) Als egter deze zwarte Raadsheer in plaats van zig te rug te zetten, Schaak bied, zo moet gy dat Schaak met uwen witten Raadsheer dekken; en als hy uwen Raadsheer neemt, zo moet gy den zwarten Raadsheer met uw Paard neemen, die daar door tevens den Boer uwes Konings verdeedigt. *

* In de vorige uitgaaf vond den Auteur goed , niet altoos den regten zet te laten doen , ora gelegenheid te bekomen , dikvvyler voorbeeld te kunnen geven, hoe de Boeren goed gezet moeten worden.

(i) Mén neeme wel in acht, dit witte Paard niet op de derde ruit van zynen Raadsheer te ftellen, voor dat de Boer van deezen Raadsheer twee treeden gedaan heeft, wyl anders den voortgang van het Paard zoude kunnen verhindert worden. *

* De zwarten konden, op dezen zet, den Boe' des witten Konings neemen , en dus den Boer der zwarte Koninein twee tree.en gaan; waar door hetCsntrura van de witten gegebroken word. 6

8.

Sluiten