Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(26)

Landen van Walcheren , in later tyden dan gemelde Eiland in 't drooge gelegd, en daarom onder de naam van Polder bekend geworden: daar in nog later tyd eene Kerk ter Eere der Maagd Maria gefticht, de bynaam van Onze Lieve Vrouwen-Polder, nu enkel Vrouwen-Polder van afgekoomen is.

Deze Heerlykheid is fchotbaar Land bevonden (a) groot te wezen 546 Gem: 91 Roeden

Het Ooster Nieuwland in deze Heerlykheid - 82 37

dus geheel groot - 638 Gem: 128 Roeden Terwyl de Duinen en Vroonlanden tot deze Heerlykheid behoorende, geen minder getal van Gemeten zullen uitmaken.

Dat deze Heerlykheid of voorgemelde Polders A° 1340 eerst zouden bedykt wezen, zoo de Schryver der tegenwoordige Staat van Zeeland aangeteekend heeft (i>) , (zeker op het gezag van Gargon, die in zyn Walcherfe Arcadia 2. D. p. 234. het zelfde meld) is bezyden de waarheid. Dan de laatfte heeft zyn misflag van den Chronykfchryver Reigersbergh niet

ge-

Volgens den Overlooper van de Oostwatering A° 1630, gemaakt by Elias Fincentfen en Adriatn JVilhboortfen, ter Griffie van Vere berustende. O) 2. D. p. 242.

Sluiten