is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 203 )

den Brabander , West Hendrik Jobs, Noord Pauwels Symonszoon en Pieter Canyn; waar voor Jaarlyks betaald word 1: 3:4. vis.

7. 120 Roeden, een Vroon voortyds geheeten het Craijen-Hoff, Oost 'sHeeren weg, Zuyd Theunis. Theunis zoon, West Jacob Jacobs zoon en Noord den Armen', geeft Jaarlyks, tien Schellingen vlaams.

8. 80 Roeden in het Ambagt van Popkensburg, te verheer-gewaden als het verfchynt met een Goude France Croon injpetie.

9. Een Roede Lands over den Molen van Brigdamme, tot vergrooting van den Put waar de Brouwery het water uittrekt, te verheer gewaden als het verfchynt met eene Zeeufen Schelling.

10. 252 Roeden, in den Kerken Block } Oost de Huyzen ftaande in Sint Laurens, Zuyd de Sprinke en 'sHeeren weg, West den Kerken Boomgaard, en Noord het Kerkhof en de Kerk; geeft Jaarlyks vier Ponden vier Schellingen Vlaams, te verheer-gewaden met een Gouden Ducaat in Spette.

11. 199 Roeden, Oost den Boomgaard van het Huis Popkensburg, Zuid eenige Roeden Boomgaard met een Schutting gefloten, West het Dorp van Sint Laurens, en Noord de Laan van Popkensburg, geeft Jaarlyks drie Ponden

Vlaams,