Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 I N T R E E-

van Europa, hoe groot en gewis ook, bij hem voor verlies ■ worden gerekend, indien die winst bezoedeld is met het bloed en de tranen van zijne ongelukkige broederen in Afia, Afrika, Amerika?

Verre zij het van mij, Z. G. 9M de gewelddadigheden van eenen Cortes, de gruwelen van eenen PizaiTo te willen vérbloemen of verfchonen. Maar laat ■ ons niet enkel tt ftnan bij den eerften indruk van afgrijzen en verfbeijing, die derzelver herinnering in onzer aller harten doet opwellen. Laat ons bij de rechtvaardige verontwaardiging, die ons vervult op het denkbeeld van zo vele duizenden rampzaligen, die in Mexico door Europeaanfchö handen moorddadig omkwamen , ook tevens gedenken aan de duizenden rampzaligen, die aldaar jaarlijks door het onmenschlijkc bijgeloof hunner landgenoten ten offer der afgoden genacht werden. Dat gewest,

thans

Sluiten