is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «7 )

ren, met vlieten, killen, en vaarten door{heden, die onderfcheide benamingen hadden; door de fuccesfive bedykingen onbekend ge*worden. Dit alles is genoeg gcdeduccert in een Proces dat Ao. isSS- over hct toc- of af' dammen van den Eendrecbtjs gevoerd, hicr vooren p. 19 reedts breeder verhandeld; waar uit volgt dat men aan ,de zyde der Heerfchappen, met veel fiducie durft ftellen, dat deEendrecht zoo verre die Vosfemeer befpoclt, zo wel hun Jurisdidie is, als al het geen hier bedykt gevonden wordt, gevolglyk dat, waar nu het nog water is, de Visfcherie daar in, tot de Regalia dezer Heerlykheid behoort, waar, om de Visfcheryen buiten Dyks ook al, van ouds, van wegen de Heerfchappen publicq zyn verpagt, althoos vinde zulks al Af>. j|«S gefchiedtezyn, en nog jaarlyks wordt die in de Domein Rekeninge, als niets hebbende mogen gelden, by ontvang verantwoordt, zoo dat men het Placcaat der Heeren Staten dezer Provincie de dato pOftobcr lóogvermeendt, hiervan geen applicatie te wezen, zoo min als die in later tyd, tegen het verpagten van Visfcheryen buu ten Dyks door eenige Vasfalen of Ambachtsheeren, mogten geëmaneerd wezen. De Visfchericn binnen het bedykteLand, daar in zyn de Heerfchappen nimmer gehinderd , en cr dus nog heden van in een vreedige pofesfie.

F 4 Win9»