is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 86 )

dien 't by nachte gefchiet zyn rechter handt oft dondert ponden.

4. Het 37. Articul van voorfz. Privilegie wordt dus verklaard. Dat in alle faken foe crimineel als ciuyl poerters of vremden aengaende, dye van der Wet Onfer Stede van Reymerswale geteut feilen fullen, aen twee geloeuige ende wettachtige tuygen ,p*erters ofte geen poerters.

5. Op het 2. Articul van'tPrivilegie door Her*. togKarelvanBourgoudien in 'tjaar 1472 werdt deze verklaring gegeven. Dat Onfen Batllra van Romerswale ofte fynen Stadhouder e, van pu voertaen alle poerters criminelick gedclin"queert hebbende, dye in V fayt bevonden worden, of daer van by Informatie precedenie hem Uyckenfal, of tot verfocck van formeel partie, fal mogen vangen dye als dan te rechte flellen , om daer ouer Ju fit ie ende recht gewezen te werden hy den Wethouders aldaer — [onder dat van noedefy den voerfz. poerteren te doen dagen om dyete ontpoerteren, oft anders, wandt defelue verwonnen fynde vanhuerermesdaet naeuolgendse 't[eluepreuilegie ontpoertert worden.

6. Op de Coftume, Vfantien ofte Corruptele, werdt verklaard, dat van nu voertan, dye vremde als die poerters, als zvanneer en op wat dage dat hem belieuen [al tot alle ordinary[en rechtdagen, fullen mogen doen dagen voer dye van de Wet aldaer, poerteren ofte anderen,

daer,