Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 236 )

Voor ieder der drie Schutteryen én Rethorie-kamer 2:13:*

Buiten en behalven tot het onderhoud der Zee-werken jaarlyks pit de Provintiale kas - 1000 : - : •

Ik heb myn taak afgeweven, de laatflefchatting aan Vere voldaan, en ben haar niets fchuldig, dan een hartelyken wensch, dat aan het zichtbaar verval eens palen gefield worden, en een verbeurde zegen hier terugge keeren raag: 't Welk men dan zou mogen verwachten, wanneer de goede trouw, deugd en ongeveinsde godsvrucht herfleld werde, als welker natuurlyke gevolgen, nieuwe bronnen van welvaart zoude doen ontfpringen: de Heere geve het, amen!

vere, 11 Juli 1791.

By*

Sluiten