Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c s ) i&

B O S L I E F!

Wel nu myn waarde fcbat! wat hebt g7 dan te vreezen?

^dat'u Echtn/°mfe/ te fch£iden wn elkaar! iin dat u Echtgenoot u verder jaar op jaar

Van zynen overvloed, C om deftig van teleeven ) Een goede zomme geids goedfchik zal moeten geeven.

(ter zyde ) ° „ Want dat is tog bet wit van myn Staatkundigheid

De grond van myne Min, en 't fpoor van myn beleid."

Mevrouw WITTESTYN!

MÏr wSo^vrees t ^ *« °™ ntets tó ^ NEERINGA!

ïrr, ««,=4 Uw woning te ontvlugten

En ongedwongen uw gemaal en huisgezin '

SKi" Pift tC ,on"I«ni gelooft my myn Vriendin! Z.1 u in uw Proces al zeer nadeelig weezen.

Wanneïr uwTJS ^ ^ '?S bi"yk ''S te vreezen>> "anneeruw Echt'er.onr n w»A„r~m ? ..... "

En gy door t Regt, befchaamt naar uwe woning keert. Nu fpreeR ,k eens in ernst, zo als ik hoorde gisfen, Dat u zulk een affront niet ligtelyk zai misfen,

B O S L I E F. Koom alles bablery 'k geloof die praatjes niet.

NEERINGA! Ja men verhaald nog meer van 't geen 'er is eefchied Men zegt, Mevrouw!( vergeef, «bflkhetïioSSS,), Dat uw gemaal zo veel u heeft ten laft te leggen Als ge hem bewyzen kunt op fufifante grond ' De Teekens die Bojlief aan de Gordywn vond C'k Meen van het Zydvertrek, ) tot een gewi'flyk teeken Of ge hem opwagten kost, daar weet men van te fpreeken.

Ja

Sluiten