is toegevoegd aan uw favorieten.

Naauwkeurige beschryving der overstroomingen, benevens derzelver treurige gevolgen [...] in den jaare MDCCLXXXIV voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖVIRSTROOMINGEST. 70

den Hemel op een maal uitkomst gaf. Het ys brak los, en dreef zo fpoedig in den Rhyn, dat het water binnen een uur tyd> meer als vier voeten zakte. -— Wie kan zig een denkbeeld van de vreugde vormenj welke in dit oogenblik j meer dan duizend menfehen verrukte, die als van den dood tot het leeven te rug geroepen wierden !— Men heften den Lofzang van Ambrojius aan; anderen beklommen met veel moeite de Kerktoren, luiden de klokken, en het algemeen ftichtelyk vreugd- en dankgejuich, verhief zig op zulk een hoogen toon, dat het de Keulenaaren in de ooren klonk.— De Jooden heften mede zulk een verward en huilend Feestlied aan, dat zy de ftem der Christenen,die deHebreeuwfche Muziek niet gewoon zyn, verdoofden.

Zie hier een eigenhandigen brief van een der in de Abdy geredden perfoonen,

ons toegezonden. „ Wy hadden in

„ de Abdy t60 brooden, eenige er weten, „ boter en een halve aam wyn, zynde dit „ het geen fommigen vluchtende met zig „ ge.bragt hadden. Het welk echter niet j, genoegzaam was, om duizend menfehen,

„ voor