is toegevoegd aan uw favorieten.

De zeetriumph der Bataafsche vryheid, op Doggersbank. Bevochten [...] 1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353 DE ZEETRIUMPH DER

Is het Jefuitcn gift en het Deïstendom , Door hun wijsgecrlijkheid niet mild gezaaid alom ? Brittanje, meer verwijfd, brooddronken in bedrijven, Voegt bij zijn dollen aart, de dartelheid der wijven. En heerscht 'er overdaad bij Neêrlandsch Burgerij, Zij zijn 't in hooger graad, en boozer nog dan wij. Beide eifehen deugds herftel, 't voegt beiden nu te toonen , Waar de oude dapperheid nog leeft bij de echte Zoonen Van Brit of Batavier; doch, zo aan Neêrlands kust Het ftrijdbaar oorlogsvuur niet gansch is uitgebluseht, Zo onze hagjes nog, gehard in ftorm en (lagen, Den Britten als wel eer, de zee tut kunnen jagen, Zo nu nog heldenbloed in mannen aêdren kookt, De Vrijheid eedle wraak in 't gramme harte ftookt, Zo onrechtvaardigheid een Batavier doet lijden, Dan zal hij nog voor hof, altaar en haardfteê ftrijden. Al voert Brittanje dan de hel op zij'ie Vloot, Dan is de Hemel met ons volk in nood en dood.

Al