Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der LicHAMEÜ. 4fgi

of uwe tegenwerping , met inroeping van de ondervinding, gegrond ware, en alzo alle myne redeneeringen als bedrieglyk zouden moeten worden gehouden; men gaat niet altyd zeker, wanneer men op ondervinding begerende te bouwen , niet alle noodzaaklyke omftandigheden , tot bewys eener waarheid volhrekt onontbeerlyk, in aanfchouw neemd : Een veder, komt geenzints zo fchielyk op de grond als een heen , dit is waar : maar waarom gebeurd dit, lynregt hrydig met de voorgaande natuurkundige befchouwing ; om dat het een gewrogt Zy , voortgebragd , door eene van buiten komende oorzaak, welke in de werking der hoffe op elkander niet in aanmerking heeft kunnen komen; en deze oorzaak is, de wederhand der lucht van onzen Dampkring , waarmede dc Aarde tot op zeker hoogte omgeven is. Alle vallende lichamen moeten dwars door deze vloeiftof hunnen weg nemen, en gevolglyk van dezelve wederhand ontmoetende , als een ftoffelyk wezen zynde, zo worden dezelve in hunnen val vertraagd ; welke vertraging min- of meerder zyn moet , in evenredigheid van den ftoffelyken inhoud van het vallend lichaam ; hoe kleiner lichaam , hoe minder ftoffe het zelve bevat, des te ligter is het, gevolglyk hoe minder vermogen om tegens deze wederhand aan te wenden, en beftand te zyn 5 en hierom Gg 2 is

Sluiten