Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ^ X

„ pagnies dienaaren zoo aan ,, de penne, de zeevaard als „ den militairen ftand, mits„ gaders van alle burgers en „ ingezeetenen zullen vry en „ onaangeroerd blyven, zoo „ wel -als bet geene toebc„ hoord aan Godshuifen, Wce„ zen en publicque Geftich„ ten.

Antwoord. , Toegeftaan.

Q Art,

An'woord. „ Toegeftaan.

Art. V I L

„ De kolonisten zullen alle haare voorrechten, welke thans genieten, biyven be-

.„ houden , zoo wel als de praefente Godsdienst zon-

„ der verandering. -—

Sluiten