is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de puije van het Huis der Gemeente ophetoo* genbiik zoude gefchieden.

Waarop alle de Leden, verwondert dat deeze proclamatie reeds werd afgekondigd, daar zy noch eerst verwachtte, dat de commisfie tot de formeering van het plan van oproeping volgends affpraak, in dit werk zoude worden gekend, en dus ook daar van, het rapport noch van hunne Committés verwagtten , en dus ook nu, blykende dat ook wegens de Commisfie van Reprajfentanten van 't Volk van Holland, reeds buiten die Commisfie was gehandelt,

Eefloot het Committé zich daar mede niet in te laaten.

Maandag 13 dito.

Werd voor eerst in overweeging genomen, den haat der Finantien van ons Vaderland, en daarop befloten, een kist te plaatfen, in de kamer van het Committé, ten einde in te zamelen, zilvere en goude Gespens, en andere Ornamenten, &c« Tvelke niet in 't placaat, wegens het opbrengen van 't zelve zyn begreepen, en hier van te doen de volgende advertentie: —

Het Committé Revolutionair te Amfterdam, in aanmerking nemende, de noodlottige toeftand van Hollands uitgeput Finanüe-weezen, het welke oogenbjik-

bh