Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2H

T A F R E E L

beidzaam volk , behalven de ecrfte van 't jaar, toegewyd aan familiebezoeken , en de 'laatje , toegewyd aan de herinnering der voorouders. Ene der openbare amptsverfichtingen der Keizers van China is , in dc lente, de aarde, met al den tocftel van een feest, en ene heerJykheid , welke alle de boeren in den omtrek na zich trekt, te beploegen en daarna te bejsaaijen. De Onder-Koningen herhalen dit in alJe dc provintiën. Dit is evenwel ene enkele plechtigheid; want de weelde laat niet na aan t hof van Peking bekend te zyn. Maar deze plechtigheid is ingericht, om den landbouw te yereeren; hierom geeft men den boeren, die in hun werk uitmunten, eeretekens en aanzien. De vaart, de visfeheryen en de jachtjzyn 'er vry. De bezittingen zyn 'er even onaf hanglyk als de menfehen. 'Er is noch dadelyke, noch perfonelyke fiaverny. De gecstelykheid, die overal zo ftout is, ómü hier gene eifchen maken. De belastingen zyn 'er zeer matig, belopenden van een tiende tot 't dertigfte der voortbrengzelen. Ene inftelling zo overoud als deze kan niet fehielyk veranderd worden: geen Keizer kan ene vermeerdering van lasten voor zich zelvcn bewerken, en niemand wil dit voor een ander doen. Het is de Koophandel die voor weinig tyds enige nieuwe cp zommige goederen gelegd heeft. De Mandarins ontvangen ze m Waapenj zy voeden de Overheid en Zoldaten. 't Geld, dat van 't verkogte overfchot komt, gaat in de openbare fchatkist en dient voor de behoeften van den Staat. Een gedeelte blyft 'er altoos van in de magazynen, voor een tyd van gebrek.

Sluiten