is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafreel van de bezittingen en den koophandel der Europeänen in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 TAFREEL

om den koophandel van St. Thomas derwaarts te zullen lokken, 't welk ook gebeurd is. Zy is verdeeld in de witte en zwarte Stad. Zynde de eerfte in Europa beter beker d by den naam van het fort St. George, alleen door Engelfchen bewoond en met aanzienlyke werken omringd. De andere is, in t jaar J?67, van een goeden muur en een watergragt omringd; zy wordt bewoond van 300,000 Joden , Armeniers , Moren en Indianen. Een Myl verder legt Chepauk, alwaar de Nabab var Arcate zintshet jaar 1769, zyne Hofhouding heeft.

Het gebied van Madras ilrekt zich tegenwoordig uit vyftig Mylen ten Westen , ten Koorden en ten Zuiden. De bloeiende handwerken en plantr.adien daar in gelegen geven weik aan 100,000 Menfchen. Deze voordelen zyn de vrugten van het verdelgen der Franlche magt aldaar, en van de Oorlogen welken het gevoerd heeft, om m a m e ta l 1 - k a n te handhaven in het gebied welk hem is in handen gefteld , waar door hy in bezit geraakt, is van een uitgebreid gebied en een inkomen van 31,500,000 Livres. Hy keert daar van uit aan de Engelfchen 9,000 000 Livres, voor de befcherming zyner vastigheden.

De Engelfche Kompagnie dacht hare dierbare bezittingen aan de Kust van Koromandel veilig genoeg te zyn, zedert het vernietigen van de magt der mededingende Natie en onder befeherming van ere geoeffende krygsmagt van 18,000 Cipaiers en ^,500 Blanken, toen hyder - ali k \n , in den jare 1767 , dezelve aanviel en hun veel nadeels

toe-