is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafreel van de bezittingen en den koophandel der Europeänen in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide INDIEN. m

an nk die van menfchen die door de Zon en Zo als oie vrtn waren meer

^^^^^^

gè^hf^uTen gehoor waren veel fyner dan

dVXe0bevolking was niet zeer fterk , wyl hunne verfpreide levenswyze deze met begunEe en de hongersnood zomtyds geweld*, ^verwoestingen orlder hen inrichtte. Hunne Oorlogen namen ook zeer vele menfchen wee zowel als hunne woeste levenswyze Weinige bereikten een hogen ouderdom. Zy jKfdrieërlei talen, welke gehouden worden een gemeenen oorfprong te nebben. Getk zTgeneafgetrokkenc denkbeelden hadden, waren 'er ooi! gene

Ven Hunne kundigheden waren nog zeer be^ Si Zy verdeelden zich in kleine natiën * wier Regmng byna gelyk was. Enige wer1V ArS Prflvke andere door verkiesbare &*ïïtafert;j dezelve] h=dden geen ïwincend sezag. De reden vervulde by hen de

^"biedsbewy£ erb^Went geianten heusS hunne voorilagen beftonden alleen *