Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DBR BtiDi INDIEN. 5?|

I^djgd wierdt. door ene vastigteid welke j- To-n-^hen aldaar oprichtten , die m 1-505 dC 1 van 'c Hof van Madrid vernietigd • : üf 7v vorden hier de Sasfafras-boom. Si Rfoeir«ï een grond tusfchen droog Dezelve f £cht „iad en niet zeer

K&V Men rebrnikt de bloemen als The wore" fegen de . afgaande koortzen

EUSSfNa"ied"S.Sne hier te: posten te e.r Muthieu , St. Mark en St. Jofeph, doch ?S ricKtéoen vastigheden op te Penfacola en g S ISSn? De Engelfehen Weg gen de 11 1 nlflars in 1740 te vergeefsch, doch de v^v^iVS ftfe gehee? Florida in hunne Sdee , alwaar toen flechts 600 maners fa een*Moedigen ftaat leefden, die alle na Cuba overf aTen , en voor Engeland niets dan ene wildernis overlieten- Nogthans rekende GrootBriSSe zich gelukkig met het bezit van di pewest, welks gronden, door de overdragt van een gedeelte van Louifiana, tot aan de MisfiDPi wierden uitgebreid.

©Tde ontginningen te verhaal!en. vui , de men de verovering m Oost- en vvcstFloiSt St. Auguftin wierdt de hoofdp aats Sn bet eerfte en Peniacola die van het laatgedeelte. De eerfte Volkplanters waren Jepenfioncerde Officieren en afgedankte Sddlten i welke vermeerderd wierden door Ak1 i 3 ter*

Sluiten