is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHR Y VING

VAN DE

STAD

Gelegenheid.

Opbou. wing.

BATAVIA.

BATAVIA is , volgens de nauwkeurigfte waarneemingen , gelegen op 6 gr. i o min. 3 3 fee. Zuider - breedte , en 122 gr. 47 min. 30 fee. Lengte beooften Ttneriffe. Voor .de verovering wierd het land zelfs Jaccatra , en de Negery Sunda Calappa genaamd.

De Nederlanders hebben hun eerfte fort, op den den 21 Oótober 1618 , begonnen. Hetzelve beftond in eene Redoute met twee bolwerken, met naame Maurits en Nasfau.

In den jaare 1629 was het Cafteel reeds met vier punten beflooten; doch de eerfte poort, is in 1631, ende laatfte, in 1657, gemaakt: en toen moet de ftad

om-