is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHIL

DER

T YDREKENINGE,

B Y D E

'ASIATISCHE

VOLKEREN;

E N

derzelver Vergelyking , voor den Jaare 1779 en 1780.

DOOR

J. C. M. RADERMACHER.

De Mahumedaanfche wet is, over geheel Arabic, Perfie, 't Mogolfche ryk en vele Oosterfche eilanden, als Sumatra, Java, Maccasfer, onder deGrooten, algemeen aangenoomen; en is dus ook de Tydrekening van den Koran. De Turken zyn van de feóle der Sinnis, en zy volgen Omar : doch de Peruanen en anderen zyn van de feóte der Chias, en volgen

Alu