is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' Pag. 3-

NABERICHT. C

Oedeit het vroegtydig afdrukken van ons Voorbericht; 't geen, als een Programma , by de befte gelegenheid , • hoe eerder hoe liever, naar de Buitenkantooren moeft worden verzonden ; is dit Eerfte Deel verder voortgedrukt , en er zyn eenige verfchikkingen in gertiaakt, welke het Genootfchap meende te moeten verantwoorden. Daarenboven zyn er ettelyke Antwoorden, op de voorgeftelde Vragen, in het eerfte Programma, opgegeeven, by ons inge- zie koomen: ook de eene en andere, op de v°orbenaderhand uitgefchreevene Vraagftuk- j_cf' bl' ken, welke laatfte van het grootfte belang , voor de Stad Batavia en deze Volkplantinge, moeten gerekend worden.

Wy hebben noodig geacht, van die» merkwaardigheden eenig bericht te moeten geeven, om den ftaat van het Bataviafch Genootfchap dies te beter, te doen kennen, vooral in het Vaderland; en, daar door uit den weg te ruimen zulke vooroordeelen, weifee deze Geweften onder den blaam brengen; als of er, met geene mogelykheid, de Kun* ften