is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige waarnemingen, inzonderheid van zwaare en moeijelijke gevallen. [2nd compilation].

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEMINGEN. 101

was de oorzak, dat ik voor mijnen dienst bedankt wierd, en den Chirurgijn F. Rodïlig u e s tot hulp wierd verzogt.

Gemelde Heelarts maakte veel minder zwaarigheid, en gaf voor (zoo mij verhaald is, en dien tijd in de buurt verfpreid), er, veel erger geneezen te hebben; zoo dat ik, het geen van zelfs volgt, ten eencnmaal gedoemd wierd voor onkundig, wreed en tirannig. Den zeiven dagh nog mijn Medekunstgenoot ontmoetende, en hem over het geval willende onderhouden, meende ik wel haast uit zijn antwoord te kunnen opmaaken, dat hij voor had om zig groot te maaken met een misfchien onverwagt geluk bij een geval, dat tog niet erger kost afloopen, dan mijn buurman had voorgeloogen door mij vastgefteld te zijn; waarom ik mijn Kunstbroeder een dienaar maakte , en geluk met de partij wenschte.

En wat betreft de uitkomst van dit zwaar geval, dezelve is allergelukkigst geweest;daar zijn geen toevallen van eenig belang vcrfcheenen; de arm is ftijf en in een gebooge geftalte, en wel binnen een genoeg korten tijd herfteld geG 3 wor-