Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

één vinger volkoomen is, terwyl 'er twee als afgefneeden , of liever onvolkoomen , onder het vel verfchoolen liggen, gelyk galenus reets heeft opgemerkt; noemende dien afgekorten vinger in de Honden, Katten, enz: Jpographe, of het af beeldzei der andere vingers (V).

De vleugels der Vogelen eindigen in eene onvolkoomene hand met twee vingers,en een duim, die veelmaalen één nagel heeft, gelyk by den Struis, de Cafuaris en de Parra. Zomtyds is de voorfte vinger mede van een nagel voorzien, gelyk in denzelfden Struis, en in het tweede foort van Parra, welke door den Graave de buffon zeer fraai is afgebeeld. De Heer daubenton heeft hier van iets, dog zeer fchaduwachtig, aangeteekend QO, in de befchryving van het Paard, met dit verfchil evenwel, dat hy het Os du Qanon of Gamba houdt voor drie in een ge-

fmol-

(«0 Adminiftr. Anat. Lib. 6. Cap. I. Edit. Brasfavdi, Clasf. I. p- 89. F-G. en by Charterius, Tom. IV. p. 129.

(!0 Hist. Nat. dc Mr. de Buffon, Tom. IV. p. 362-367-

A 5

Sluiten