is toegevoegd aan uw favorieten.

Oplossing der vraage, door het Bataafsch Genootschap, te Rotterdam [...] voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 02 )

Zulk eencn bcklaagelyken invloed heeft de armoede, of liever het gebrek op de volk vermeerdering ! en, ondanks dit groot verlies , hebben de arme, gelyk wy getoond hebben,' nog meerder kinderen, dan de ryke, lieden!

§. 2. Wat den Menfchen al overkoomen kan, in den wilden Natuurftaat, is voor ons niet ligt te bepaalen ? zeer waarfchynelyk doen zy even als de Roofvogels, (gg) die hunne kinderen, groot geworden zyndc, uit de nabuurfchap verjaagen,om zelfs geen gebrek te lyden; zy verftooten ze zelfs en jaagen ze uit het nest, zoo draa de jacht begint te ontbreeken. De Menfchen doen in den ftaat der wildheid het zelfde, en fchynen daarom zoo geweldig wreed tegens hunne naabuuren, in alle gewesten, daar zy van de jacht alleen leeven moeten? De beroemde Robertfon bevestigt dit met uitmuntende waarneemingen (hV).

Zou de drift tot de jacht, zoo eigen aan alle Natiën, zelfs in ons Land, daar zy minst fchynt te. ftrooken met dc gcfteltenis van het

vrye

Cgg) De Buffon Hist. Nat. des Oifeaux, Tom. I. p< 66. et 67.

L' Hist. de PAmérique, Liv. IV p. 348. 349,