Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

van %et leven des Dichters zijne Dichterlijke geest zich begon te vertoonen, op zvelke wijze en hoedanig dezelve zich toen vertoonde. Deeze tijd is zeer verfchillend bij den een of bij den ander: bij zommigen openbaerde zich de poëtifche genie alreeds in de eerfte jaeren der jeugd: dus leezen wij dat hooft, vondel, van der goes , de decker, ZEEÜSj ELIZAItETH hoofman, lan-

gendyk , smits en anderen, in hunne kindsheid al begonnen Vaersjes te maeken; bij anderen daerenteegen vertoonde zich de dichterlijke geest laeter: zoo vinden wij dat rotgans eerst na zijn Huwelijk de Poëzij beoefende: dat poot eerst de Muzijk- en Teken-, daer nae de Dichtkunst behandelde; hoogvliet, gaf ook in zijne vroegfte jeugd geene blijken van zucht totale Poëzij, maer eerst na dat hij door het voorbeeld en de aenmoediging zijne Kunstvrienden van bracht en de back daer toe was aengefpoord. — Tusfchen de overige zielvermoogens was ook bij deezen of geenen een merkelijk onderfcheid; hooft deedt al vroeg bij de Dichtkunst ook hulde aen de geleerdheid ; maer vondels geest werkte eerst in 't wilde zonder zich op eene bedaerde oefening toe B5 te

Sluiten