is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanschapenheid der. pisblaas en ïeeldeelen. 43

jing belet; de pis dus in de pisleiders opgehouden , moest natuurlijk deeze buizen verwijden; en ik ben te meer hierin bevestigd , om dat men mij verhaalde, dat bij de afneeming van een ver band, dat wèl geflooten gezeten had, de pis eindelijk , meestal met ftraalen, uitfprong — en eindelijk: zou de pijn, die het kind bij iederen afgang toonde, niet aan de meerdere uitfpanning en fchuuring, die de gevoelige blaas, op dat tijdllip, daardoor onderging, zijn toetefchrijven?

Hoe zeldzaam dit géval zij \ heeft het echter meer voorbeelden , en levert derhalven een bewijs op, dat de Natuur, ook in haare af wij kingen, zig zelve fomwijlen gelijk is: de waarneemingen enuittrekzels, uit defchriften van schen-

kius (5), b artholinus (c) , aldrovandus(<0, litt re (e), catïier (ƒ), huxham(g), stalpart van der wiel(A) .

(b) Obf. med. lib. ïv. de part. gen. p. 501.

(c) Hifi. anat. ratior. c. ï.obf. 65.

(d) Hijl. monftrorum, pag. 507.

(e) Mem. de ÏAcad. Roy. des Sciences, Ao. 1700. p. 13. Cf) Obf. medicinal. obf. 19.

(g) Phil. transact, vol. v 11. p. 205. (h; Zeldzaame aanmerk, ade deel, x x x 11. Aanmerk. bU 107