is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I58 A. BONN, OVER VERSCHILLENDE.

de bilnaad maakte, zodanig dat het beneden* „ fte gedeelte , bijkans den aars omvatten„ de , eene foort van beurs uitmaakte. Het „ overige werd ,■ na de dood des lijders, den der*

tienden December waargenomen."

„ De buik, met eene halfmaanswijze infnij,, ding der bekleedzelen en fpieren , geopend „ zijnde, vond men het net in een natuurlijken „ ftaat, en de dunne darmen bedekkende; het

welke afgefcheiden en met het gedarmte uitgeno • „ men werd, om de ondergelegene deelen dui-

delijker te kunnen onderzoeken. Overgaande „ tot de befchouwing der deelen binnen het bee„ nig bekken gelegen, vond.men de pisblaas al„ daar geheell'ijk te ontbreeken , en, in plaatfe „ van dezelve, twee vliezige buizen, zig inplan„ tende met eenige ombuiging in het onderfte ge.

deeltevan voornoemde klierachtig gezwel, ligt-

lijk erkend geworden voor de pisleiders, wan„ neerman tevens de nieren onderzocht, waarv.n „ de linker ééns zo groot was als de rechter. IJet

beginzel van ieder' pisleider, genaamd het bek„ ken , was zeer verwijd, en geleek naar eene „ kleine pisblaas, hebbende voor het overige niet 3, meer dan tweemaal de natuurlijke grootte, gaan-

de langs de lendenwervelen, en gekomen aan % de holte van.het bekken, maakten deeze pislei3) ders ieder eene foort van halven kring en ftrek-