Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l(6 A. BONN, OVER VERSCHILLENDE

j, vooren omgekeerd, gaande onder den voor» ,, noemden band door, mee openingen der pis,> leiders, die het ftilet doorlieten: het buikvlies „ was natuurlijk, met kenbaare vleeschvezelen: „ de voorllaande klier was, in de tusfehenruimte „ der fchaabeen deren, klein en niet natuurlijk van gedaante: de pisleiders waren, zeer verwijd van holte, gelijk aan dunne darmen, en vernaauwd „ nabij de pisblaas: de nieren hadden eene aan„ merkelijke grootte, met eene ongelijke en bul„ tige oppervlakte, gelijk in ongeboren kinderen: „ de rechter nier bevattede verfcheidene blaazen „ vol pis : de zaadblaasjens waren zeer klein , t, welligt door de ingetogene leefwijze van het 9, voorwerp, naardien elk bewerktuigd deel in

,, grootte toeneemt , naar maate het geoefend „ wordt: de ontlast-openingjens derzelve wer„ den op nieuw zichtbaar: de fponsachtige lig„ chaamen hadden niets bijzonders, behalven dat derzelver beginfels meer vanéén verwijderd waren, ingevolge van dat der fchaambeenderen; „ de houding des pi-wegs was merkwaardig, des-. „ zelfs vliezen maakten geenen hollen buis, maar „ een uitfpanfel, naar het einde der roede omge-, bogen, het welk een geknot hoofd voorfïel?> de.'"

Achter deeze naauwkeurige befchrijving volgt, pndcr anderen, eene van het zelfde gebrek, - in

Sluiten