is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Jozef voor kinderen [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; ©O D E GESCHIEDE N, J S

„ Lieve Heer heeft toegelaten, dat mijne broe.,, ders'mij verkochten. ' Dat was best voor mij: „ want daardoor kwam ik in Aegypte. en bij Ko„ ning Faraö. Daardoor leerde ik.ook ongc„ makken en mishandelingen verdrtfagen , tot .,, groot, nut voor mij zeiven. De zonde van ,, mijne broeders te ftrafl'en komt alleen aan „ God toe, en ik hoop dat hunne gebeden ver,3 hóqrd zullen worden: ik wil hen ft'eeds blij,, veri beminnen." Op de^ze Wijze moeten wij ook denken, dan zullen wij leuren, vriendelijk én zacht te weezen, legen alien, die ons kwaad gedaan hebben.

Kaatje. Goed, iieve Meester! wij. zullen bet onthouden ; maar, zeg ons nu tóch, hoe de broeders van jozef het maakten, toen hij alles vergaf, en hen weder gerust wilde Hellen.

Mr, . Het ging de broeders, zo- als het ieder gaat, die fchuid heeft, en die dan, in plaats vau .knorren of ftraf, onverwagt vergeeving cn vriendelijke woorden krijgt. Zij gevoelden hunne fchuid nog 'meer; zij fchreiden nog fterker van berouw; zij kregen, jozef heel lief en zij namen vast voor betere menfehen te worden. Jozef deed hen, derhalven, grooter dienst door zijne zachtheid, dan; of hij hen fchërpe vtrwijtingen had gedaan. Zij werden tp.en ook aarftonds vertrouwlijker met hem ; zij omhelsden en kusten hem, en hij omhelsde en kuste hen ook weder, met traanen van oprechte blijdicbap en liefde. Benjamin- omarmde hij nog eene reis te meer, omdat hij hem altoos zo bijzonder liefhad gehad. Toen raakten zij allen druk aan 'tpraaten, aan 't vraagen en vertellen. Jozef moest hen gaauw zeggen, wat hem al gebeurd was., en hoe hij van een' flaaf tot een Heer was geworden. Uok verhaalde hij hen , hoe alles toegegaan

was,