is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISo. 19. a.

Lyst der Sterkte van de Compagnie (^Cavallerie of Dragonders) van den Gehoorende onder het Re^i-

ment van de Maand ingaande op den en vervallen op den Guarnifoen houdende te *

Manquee- Moeten zyn —— ; : —-• — : ' ZZZZZZZ^Z^Z

§ S . I'S I 3 ren tot tot compleet, Veranderingen in deeze Heere-Maand voorgevallen, zo wel aan de Prima Plana, '

•§ l^B Li ' js compleet, met de Prima als in Ryen en Geleederen.

■S S ë n 3 « S S zoo wel Plana volgens 1 " 5—7?~7—ë—71—7\——m : ■

rl I|| §> I «S H aandePri. de voet van PERSOONEN. PAARDE N.

^ rjo-" 3obr' S ma Plana betaaling. I

o ij^'C § 0 als in Ryen 3 |g B a a j c •

£ Ö-lJ Lë"0 S £ 4 a en Gelede- «ga 1« ö S 1 Ö g '3 § & s g i

e ëo'si/* § 3 £• s 5e . 5j?3 E-aS <>g g a§ g ^ h. . . * £

_ . °S|°ug A UW&3^,S g ÏSÖÖ°ug| g| g-g -g-g <£g

8| ,1 li M ,. 1 \M\lt . 1 - li 1,1! fi-nr ï iïrilllli i8 i« it r

Uril i| 11 fjf 1 11 ii 11 in r 11 i 1 1 is 1 1 1 ii4hs 1 1 r 1

woi sSsïir^i.^. st^rs, i:ït™. SasSi.^^^^^^^

Spw^„s:fteld-en datAdaurmop see-fmeerd£raandere - « 4n^'^$;r^

Verloore Manfchappen van de voorafgaande Maanden, Geremplaceerde Manfchappen in 1 Manmieerende Paarden »„« c "3 7A 1 , ^ 1 ~—

*Z j - ë °ëeaaan j afgegaan en wanneer. | |j aangefchaft.

J^JU. , .. Lil L I li

Deeze bovenftaande Lyfte is volgens ordre met het Stamboek geconfronteerd, en verklaart hier mede de ondergefchreeven Collonel of Commandeerende Officier van het Regiment of Esquadron dat dezelve wel en ex:;ct. bevonden is.

(Op deeze Plaats word de Lylt onderteekend door den Ritmeefter of Capitein Propriétair, of by abfentie door den Commandeerende Officier van de Compagnie.)