is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene scheepsdienst, zo wel op een fregat, als op een schip van linie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. v

Het is, myne Heeren ! met het Mi„ litaire Weezen ter Zee zo niet gele„ gen, als met andere Standen in de „ Maatfchappy. In het eerfle is alles, „ zelfs de geringfle misflagen, niet zel„ den van de uiterfle nadeelige gevolgen. „ Kleine bekwaamheid, of minder aan„ dagt en opmerkzaamheid in het wél „ en naauwkeurig uitvoeren der gegeeven „bevelen, zyn gewis hooggaande fou„ ten , die eenen gedugten nafleep kun„ nen hebben , en zelfs de Eer en het „ Welzyn van den Staat in gevaar bren„ gen. Slaat Gy het oog op den Militairen „ Staat van • een Oorlog - Schip , op den „ Zeeman, en den Soldaat , daarop die„ nende; dan zult Gy eene Machine ont„ dekken , zamen gefield uit eene me„ nigte van kleine Raderen , waarvan „ ieder, afzonderlyk befchouwd , weinig „ of geene aandagt verdient; maar, za* 3 » men