is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardryksbeschryving 419 soort van geiten , die breede en lange ooren hebben, en

wier hair lang en fraai gekleurd is. Daarenboven is

'er een groot aantal van buffels, ossen, kameelen, dromedarissen wilde zwynen, en herten van verscheidene soorten; wyders zyn de houtlanden en bosschen vol haazen , konynen en ander wild; nog is 'er eene groote verscheidenheid van wild gevogelte, als patryzen, faizanten , wilde duiven, en meer andere soorten.

Het gantsche land ligt onder eene gemaatigde lugtstreek; de maanden Juny, July en Augustus, die gemeenlyk heet en droog zyn, worden eenigzins getemperd door de koele westelyke windjes uit de Middellandsche zee.

De bergen in Syrie zyn de Libanus, Antilibanus Gilead Tabor , Karmel, Kassius Amanus, Alsadamus, en Ararat, waar de Ark rustte; daarenboven heeft men 'er een groot aantal van kleiner bergen, als de berg Hermon Sion Samaria , Hebal, Garezim, Moreat, Olivet, Kalvarie, enz in Judea, van welken in het byzonder in de heilige Schriften gesproken wordt. De merkwaardigsten van de eerstgemelde bergen zyn de Libanus en de Antilibanus welker eene aan de noord en de andere aan de zuidzyde van Syrie is, beiden zyn zy van eene verbaazende hoogte, en van eene groote uitgestrektheid. De Libanus was ten allen tyde berugt uit hoofde van zyne verhevene cederboomen , die van daar naar de nabuurige landen verzonden worden De berg Kassius behoorende tot dit land, is die naby Seleucie, grenzende ten noorden aan Palestina; deeze naam is gemeen aan verscheidene andere bergen.

De Zeeën, welke aan dit land paalen, zyn de Euxynsche of zwarte zee; de Bosphorus, of de zee van Konstantinopolen; de Propontis, of de zee van Marmora; de Hellespont, en de Egeesche zee, of de Archipel, die Asie van Europa scheidt; de Levant, of Witte zee, gelyk de Turken haar noemen, zynde het oost-einde van de Middellandsche zee , waarby nog de Golf van Persie kan gevoegd worden. Deeze zeeën en de de Roode zee zee die Asie Asie van Afrika Afrika B b * b * 2 scheidt,