is toegevoegd aan uw favorieten.

De apotheek. In vraagen en antwoorden, voor eerstbeginnende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C J73 )

men gaar, weert er al het krach'teloofe en overtollige af, en legt dezelve neder in een pot, over deeze giet men zuiker, tot dikke fyroop gemaakt zynde, en let een geruimen tyd op, dat de lichaamen onder de fyroop blyven liggen, en van dezelve doortrokken worden; de lichaamen, dusgekonfyt, noemt men Condita. V. Wat is een Cmiferva? A. Verfché drooge bladen of bloemen met een dubbeld gedeelte zuiker zeer fyn in een fteenen mortier geftampt.

V. Worden de Plantgewasfen ook met oliën gekookt?

A. Ja, en zulke noemt men olea eo3a; men moet zoo lang kooken , tot de olie ophoudt uittewafemen; om de koking langer te doen duuren, kan 'men er een weinig water bydoen ; men laat ook wel dusdanige kruiden &c. vooraf eenigen tyd in de olie trekken.

V. Waartoe worden deeze oliën het meest gebruikt ?

A. Om Zalven en Plaasters te maaken.

V. Heeft men niet verfchillende foorten van deeze?

A. Zekerlyk;in eenen zeer dunnen ftaat zynde, maken zy een Linimcntum; een weinig dikker