Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 wis- en natuurkundige

ste voorgestelde Afwyking EAB. Dus yinden wy, in den driehoek CAF AF, en dan is AF + CK de horizontaale afstand voor eenige andere Afwyking EAC, aan de, andere zyde van, of onder den Equator.

2659 De Hoogte van den Spiegel boven de horizontaale Lyn AV is de Loodlyn BD voor de Afwyking EAB; en CF voor de Afwyking EAC, welke deelen zyn van de gegeevene driehoeken; en derhalven worden zy gemaklyk gevonden voor alle Afwykingen. Dus wordt de Spiegel geschikt om ten allen tyde ten gebruike gereed te zyn.

2660.. Indien 'er geeischt wordt deeze Hemel-klok van algemeen gebruik te maaken, of dezelve te schikken voor alle breedten, behoeft men haar alleenlyk te doen draaijen om een sterk en wel bewerkt hengsel aan het voorste gedeelte by N, en dan kan zy verheeven worden tot iederen graad van breedte, op eenen met graaden geteekenden Boog , aan het agterste gedeelte by O., waaraan zy, door middel van eene schroeye, kan vastgemaakt worden.

2661. Maar vervolgens moet men overweegen dat dewyl de Loodregte Hoogte AP van het getande gedeelte A boven den Arm HP, is de Raaklyn van het vervulsel der Breedte, of Hoogte des Equators, naamelyk ALP = LPW voor den bestendigen straal LP; dat (zegge ik) derhalven die Hoogte (AP) steeds veranderlyk zyn zal met de breedte in eene omgekeerde reden, of dat zy grooter is naar maate de breedte kleiner is, en omgekeerd. Hierop moet men ook letten in de uitrekeninge, en alles schikken naar de breedte, door middel van eene met graaden geteekende Schaal. Dit alles wordt gemaklyk gedaan door den driehoek ALP, waarin LP van eene gegeevene Langte is, en PA gevonden wordt voor eenige gegeevene breedte LAP = APQ; zodat voor iedere byzondere breedte de drie grootheden AD, BD en AP berekend, en de Klok en Spiegel naar dezelve gefteld moeten worden.

2562. Naar het Hemelsche Ligchaam, het welk men

voor-

Sluiten