is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Hugo de Groot, getrokken uit de voornaamste historieschryvers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 het leven van

„ dachten te eindigen, en de wereld, die ik „ meer en meer moede worde, telaatenwoe„ len. Wat het Hof alhier aangaat, ik meen, „ dat ik hier in achting ben; maar datzelie„ ver een (lechthoofd hier hadden, doch, gy ,, kunt verzekerd zyn, dat ik'er my in't minst „ niet over bekommere". Zyne gedachten op een ftil afgezonderd leven, en op zyn' dood, moeten, van tyd tot tyd, gemeenzaamer by hem geworden zyn ; want hy zond zynen broeder een tweeregelig versje, in de Lilynfche taak gefchreeven, met verzoek van hetzelve, als het god e behaagde hem uit het leven opteuntbieden, als zyn graffchrift, by zyne overige verzen, in die taaie opgefteld, te voegen; dus vinden wy het vertolkt:

Bit is het graf van huig de groot, Dien Holland in zyn kerker floot; En daaruit vry geraakten ballingfckap deedlecveti, o Magtig Zweeden! tot uw Ryksgezant verkeven.

Het voorgemelde gerucht van zyn ontflag, werd eindelyk met er daad bevestigd; na den onvermoeiden Letterheld, nog eenige onaangenaamheden, over het uitgeeven van fommige zyner hersfenvruchten getroffen hadden ; na