Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 W. O. ALSTORPHIUS , VERLOSKUNDIGE

dagen, door koortfen was gefolterd geweest, vergezeld van pijnlijke aandoeningen in den onderbuik; de pisloozing was weder geftremd.

Ik onderzocht de fchaamdeeJen, en bevondt de voorens gemaakte infnijding door een lidteken veréénigd, maakende het maagdenvlies een gezwel ter grootte van een ganzen-ei.

Thans bellooten wij eene kruiswijze infnijding te doen , en de gemaakte opening door een fteekwiek, befmeerd met het ung. mixtum, om de kanten raauw te houden , ter verhoeding eener verééniging van deszelfs randen, gedeund door een fmal, dik compres , en bevestigd door het T verband, te onderhouden.

Uit deeze opening kwam eene groote hoeveelheid etters ten voorfchijn, welks gewigt, na deszelfs volkomene ontlasting, vijf ponden bedroeg.

Verfcheiden dagen daarna de lijderesfe bezoekende, vond ik de randen van de gemaakte wond met vel begroeid, nalatende eene opening van \ duim middenlijn , waar-; uit dagelijks eene groote hoeveelheid etters vloeide, eene onaangenaame reuk van zig geevende, en door deszelfs fcherpte de uiterlijke teeldeelen ontvellende, verwekkende haar bij de waterloozing verfchrikkelijke

Sluiten