is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o REIZE in de BINNENLANDEN

ftrekt noodzaaklijk ware. Ik trad dan ftoutmoedig toe tot digt aan de punten van hunne fpeeren, (zij hadden geene andere wapenen dan deeze) en vroeg hen , mijn hartsvanger zwaaiende, met eene forfche Hem, wat zij hebben moesten. Dit ontzette hen , en ziende dat zij naar oogenfchijn wel zouden ontvangen worden, wendden zij zig om en trokken fchielijk af. Wij vervolgden hen tot een nabuurig bosch , welk zij in liepen, en wij vernamen hen niet weder. Wij hielden egter , uit vrees dat zij zouden wedcrkoomen , geduurende het overige van den nagt beurtelings de wagt. Des anderen daags waren mijne bedienden in groote verlegenheid en verzogten mij met allen ernst dat wij tog weder naar de handelaars zouden keeren, welke wij korteling geleden verlaaten hadden; Maar ik antwoordde hun dat, als zij niet voor oude wijven wijden gehouden wezen (een allerfchandelijkst fcheldwoord onder de Indiaanen) zij mij volgen moesten, want dat ik vast befloten had mijne voorgenoomen reis doortezetten, dat een Engelschman, die eens in eene onderneeming gewikkeld was, nimmer agteruit week. Hierop begaven zij zig in de canoo, en ik wandelde langs den kant om hen tegens alle verdere aanvallen te verdedigen. Ik hoorde naderhand dat de Indiaanen , die mij dus hadden gemeend te plondcren, eene van die zwervende