Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

836" . Fan de beomen en heesters

De Moeras - eik verfchilt wezenlijk van-de ande re, zoo wel in de gedaante van het blad , dat kleiner is, als in den bast, die gladder is,.en ook omdat hij alleen in eenen vogtigen fteenachti» gen grond groeit. Het wordt voor het taaist van alle houten gehouden , zijnde zoo fterk en egter buigzaam, dat men 'er dikwijls gebruik van maakt in plaats van baleinen en dat het daartoe even goed kan dienen. De Kastanjen-eik is ook zeer verfchillende van de andere , bijzonderlijk in de gedaante van het blad, dat zeer veel naar het blad van den kastanjenboom gelijkt , dat ook de reden is dat hij dus genoemd wordt. Hij is noch zoo fterk als de eerfte , noch zoo taai als de laatfte foorten, maar het hout is goed om tot latten gefpleten te worden voor af heiningen, in welken ftaat het eenen langen tijd duuren zal.

DE PIJNBOOM.

De foort van den Pijnboom , die. dit gedeelte van het vast land bijzonder eigen is, is de witte, welks hoedanigheid ik niet behoef te befchrijven, naardien het hout van denzelven zoo wel bekend is onder den naam van deelen. Hij groeit hier in grooten overvloed tot eene verbaazende hoogte en grootte , en geeft eene uitmuntende terbintijn, fchoon niet in zulk eenen overvloed als die in de Noordlijke deelen van Europa.

D E

Sluiten