Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 GENERAAL R A P P O R T VA N

Advifen van de refpcctive Provinciën van eikanderen verfchillen , en van begrip zyn, dat

Met opzigt tot de nadere inftantien door dc Provincie van Holland gedaan, ten einde een middel tnot>e worden beraamd, waar door onverminderd de onafhinkelykheid van de Provinciën eene meerder gerustheid werde gegeeven , aat de Financiën van de refpebtive Provinciën continueel verbetert werden, zoude kunnen en behooren te worden vastgefteld, dat door ieder Provincie jaarlyks of zoo dikwyls het zal gerequireerd worden , aan den Heer Erfftadhouder in der tyd zal moeten worden gedaan eene verklaring, dat haare Inkomften door geene vermindering of üfchaffing van Lasten zyn afgenomen, en dat zy gefta ig werkzaam zyn om een excedent van Inkomften boven de Uitgaven te verkrygen.

Dat met opzigt tot de bedenking, die by zommige Provinciën is gemaakt, om in de Staaten van Oorlog, die eerlang geformeerd zullen worden, re confenteeren voor den tyd van vyf en twintig jaaren, of voor zoo lang als de Qjiotes met gemeene bewilliging op geenen andereu voet zullen zyn gereguleerd, de nieuwe Quotes zouden behooren te worden gearresteerd voor den ryd van vyf en twintig jaaren, d >g dat téffens zoude behoren te worden vastgefteld , dat met het einde van het twee en twintigfte jaar de refpective Provinciën van haare Financien, en den Raad van Staate van die van de Generaliteit gehouden zullen zyn op nieuws opening te doen , des, dat indien met de expiratie van de vyf en twintig jaaren geen nieuwe Quotes gereguleerd zullen zyn , in het draagen van de Lasten, maar de voorige by provifie zal worden gecontinueerd , ten einde moge worden voorgekomen de verwarring , die anderzints onvermydelyk zoude ontftaan, en de ondergang van de Republiek ten gevolge zoude kunnen hebben.

Dat met opzigt tot de wyze, op welke eene Provincie, die zig als onvermogend zoude mogen opgeeven, daarvan zal moeten doen blyken, en da tyd binnen welke zulks enderzogt en finaal afgedaan zoude moeten zyn, welk een en ander naar het begrip van de Provincie van Gelderland van nu af aan zoude behoren te worden bepaald,

by

Sluiten