Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 >

den, die door 's menfehcn handen geplant wierden, en voor welken men zo veel zorge droeg;

, Xanthus, mogelijk met de vraag verlegen ,

fchoon hij Philofooph was, antwoordde op een' verwaanden toon aan zijnen vriend: „ Dit voordel is voor mij te gering, en mijn antwoord niet waardig ; ik heb hier een knecht die u hetzelve

wel zal oplosfen," Efopus , dan geroepen

zijnde , zeide tot den vriend van den Philofooph; —• „ De aarde moet befchouwd worden als eene ftiefmocdcr, die aan haare eigene kinderen meer zorg cn oppasfing beftcedt, dan aan die, welken zij in dezelfde betrekking niet kan befchouwen ; en daarom bezorgt zij meerder voedzel aan het onkruid , dat haar eigen kroost ïs i en geeft aan de andere kruiden geen vocdfel, dan voor zo verre zij daartoe gehouden is,. als ftiefmoeder." ■

21,

Xanthus eens eene verre reize te doen hebbende , deed ten dien einde veel voorraad • op, om op den togt niet verlegen te zijn ; — toen het tijd was om te vertrekken, nam elk der flaaven een gedeelte van de vragt op; — Efopus, fchoon zeer mismaakt, en de kleinlte van allen, belaste zich met het zwaarile pak , te weeten, den broodkorf; waar over hij van zijne metgezellen wierd uitgelagchen ; — maar hij , wijzer dan zij allen , wist wel wat hij deed; — naauwlijks hadden zij twee dagreizen afgelegd , of zijn vragt wierd ligter, alzo men alle B 4 dagen

Sluiten