is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte historie en beschrijving van Franeker. Beginnende met den jaare 1192 en eindigende in het jaar 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANEKER.

Huber en dePrincen Curators Magnificentisfimus. De Bibliotheek is een groot ruirn veit'ek, voorzien met een groote lchat van geleerde Werken. Insgelijks is 'er een Anotomie en een Assurantie Kamer. Agter de Academie, heeft men een Chimus Stookhuis, en de Hortus Medicus of Landstuin, welke de roem wegdraagt als een pronkftuk, uitmuntende in overvloed van vreemde gewasfen en kruiden, heeft een fraije Koepel tot bewaring der planten en exotifche gewasfen, een fuperbe Eaan aan de Noordkant verzierd dezelve ongemeen en geeft een fraije vertooning. ^

Deeze ftad is meede voorzien van eeii zeer commote Doopsgezinde Kerk, hoewel niet groot egter fraij en zeer gemakkelijk voor elk en een ieder.

Ook is er een Roomfch-gezinde Kerk, welke in 't jaar 1785 extra veel verbeterd en verandert is, en werd van veele buiten-heden bezogt.

Het Stadshuis Itaat in het midden der ftad, heeft aan de noordkant een zeer goede vertooning, is voorzien van verfcheidene extra ruime vertrekken. Het Gerecht van f'tanekeradeel heeft meede op het zelve haare zitting. De burgerwagt logeert 's nagts allernaaft het Stadshuis, is een taamlijk groote vierkante kamer.

De ftad kan thans roemen op fraije latijnfche Schooien als meede op eenenederduitfche School, welke alle onder een dak zijn, en een nieuw geF 3 . bouw