Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENEESKUNDE. 15

fpuwen, hebben de meeste Geneesheeren de gewoonte van tot den bodem tcLaaten, gelykzy het noemen, zy fchryven ter zeiver tyd geen leefregel, maar een werkelyk vasten voor, wat fchoon meesterftuk meenen zy dan verricht te hebben ? De Natuur ondertusfchen eischt eene geheel verfcheidene handelwyze: het bloed alleen kan de wond der Longe , de kleine veezeltjes , de kleine gefcheurde adertjes weder geneezen. Het bloed alleen kan'er door dringen, 'er bykomen en 'er hulp aanvoeren Het bloed is in zichzelven balzemagtig,vettig en verzachtende,maar dit bloed wil herfteld .en eiken dag weder vernieuwd zyn, en deeze vernieuwing gefchiedt alleenlyk door middel van het voedfel. In plaats dat deeze voorzichtigeGeneesheeren nu, dehoeveelheiddesbloeds flechts een weinig verminderen zullen , tappen ze het geheel af, of neemen 'er ten minften de beste zelfftandigheid van weg, en beneemen het door een onbedagte dikt, nog het eenigst middel om zig te verbeeteren, en in een goeden ftaatteherftellen. 'Er blyft niets dan een kwynend waJ terachtig bloed overig, dat met fcherpe vogten befmet is, 't is niet dan een bytende dragt en etter, die, langzaamlyk door de Aderen van den ongelukkigenLyder rondkruipt.Een erger kwaal dreigt hem dus, of is zelfs reeds aanweezig, eene Uitputting, werkeloosheid en ontfteltenis der

maag,

Sluiten