is toegevoegd aan je favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURKUNDE.

249

in, om de waarheid te ontdekken. De Scheikundige werkingen, de wetten der zwaarte kragt, het vermogen der middenpunt zoekende kragten, in één woord, alle de mogelyke waarneemingen en proeven liepen zamenom hem te overtuigen, dat de lighaamen eene natuurlyke ftrekking of neiging bezitten, die het één na het ander, en ze onderling tot eikander trekt, en deeze eigenfehap noemt hy AamrekkingskragtKVis attractionis). Dit nu is eene onwederlegbaare en duidelyk beweezene zaak; wanneer nu deeze zwaarte- of aantrekkingskragt op eenig lighaam werkt, dan werkt zy op alle deszelfs deelen , en zoo dit vermogen in deszelfs geheel gehuisvest is, dan is het dat ook zonder twyfel in de helft, in het vierde deel, in hetagtfte deel, en zo tot in het oneindige; dit waar zynde, gelyk het is, dan moeten de lighaamen eikanderen ook in reden van hunnen klomp of masfa aantrekken ; maar daar elke kragt verzwakt en verminderd wordt, door de verwydering; zo is 't ook noodzaakelyk, dat de lighaamen eikanderen ook moeten aantrekken in reden van hunnen af/land of'naarheid. Wat betreft de afftooting (repulJi9^, of de weêrfluhende kragt , welke men algemeeniyk in alle lighaamen onderftelt, men ziet geen al te groote noodzaakelykheid om T 3 daar