is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TYDREKENKUNDE. 115

„ beeld, niet wiste dat Nebucadnefar, Nabtt„ chodonofor, Nabucodrofor en Nabacolasfar, ,, dezelfde perfoon geweest zy , zoude men ,, veel werks hebben om dit te kunnen geloo,, ven. Sargon is Sennacherib; Ozias is Aza» ,, rias; Sedectas is Mathanias; Joachas heet ,, fomtyds Sellum; Afaraddon heet dan eens Efarhaddon , dan weder Afarhaddon , en „ wordt, door de Kutheërs, Afenaphar ge„ noemd. Hoe veele Pharo's treft men ook „ niet in de gewyde Schriften aan, die, daar ,, dit een gemeene naam der Egyptifche Ko. ,, ningen was, zeer zwaar en raadfelagtig om „ te bepaalen zyn;" behalven nog de zwaarigheeden die de Bybelbeflryders, of zydie tegen het Goddelyk gezag deezes gewyden boeks, gefchreeven hebben, bybrengen; doch die reeds door groote geleerden zo omitandig wederlegd zyn, dat ik ze UI. niet eens optellen wil, om den tyd niet met overtolligheeden te flyten.

Karei. Deeze zwaarigheeden ftellen zeekerlyk de Tydrekening op losfe fchroeven, Va. der! en zullen zelfs hunnen invloed, na 't my voorkomt, op onze aangenoomene Jaarrekening, ook moeten hebben; want wanneer het Jaar der Waereld, waarin Christus gebooren is , aan betwisting onderheevig wordt, dan hebben wy geen vast punt om H % on«