is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P R IJ S VA A R Z E N. ji

*************** ****************^

D E

BESTE

BURGER,

DOOR ,

J A C O B van D Y K,

aan wien de zilveren eerpenning is toegeweezen.

Üïoe zal ik 't zout der Maatfchappij', Den besten Burger toch bezingen !

Dat ik uwe ooren niet ontwij', Gij achtenswaarde flerveüngen;

Wier ziel gelijk een Seraf brandt

Van. liefde tot uw Vaderland ; Die, in uw onverzettlijk poogen,

Geen klopping aan uw hart gevoelt Dan die den roem van 't Alvermoogen,

En 't heil dar Burgerij bedoelt.!.

Giji