Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN. n

Gelijk het wasch verfmelt voor 't vuur; Het licht der Zon de nevels doet verdwijnen, Als zij haar' glans, haar' hellen glans doet fchijnen: Zo zwicht de Boosheid op den wenk van 't Albeftuur.

^ V

Loof God: loof, ïsrelï loof den Heerl Hij gaf, op uw gefchrei, den donder in de wolken; Het aardrijk daverde op 't gegil der fnoode volken: En paard, en ruiter, ftort, met fiddring, voor u neër.

De vijand, vliedende en verward, Valt, kromt zich, Isrel! aan uw voeten: Gij wringt zijn eigen zwaard hem in het lillend hart, En zult geen onbefneên meêr op Gods Erf ontmoeten» £ 2 Richt

Sluiten