is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 P R IJ S V A AR Z E N.

Wat blij vooruitzigt!— Hemelheer! Nooit zult Gij mijne ziel begeeven.

Eens ftort dit aardfche ligchaam neêr, Dan, 't zal wel dra oneindig leven.

'k Ervaar dit in uw heilverbond:

Uw goedheid, die nooit weêrgae vonds Schreef daar - en in natuur— de trekken •

Dier edele volmaaking aan: Gij wilde ons al uw zorg ontdekken,

Het doel der fchepping doen verftaan,

%$ %$

Hoe veilig kan de mensch den dood Gelaaten onder de oogen treden;

Daar hij zijn zegepraal vergroot, Of uitkomst fchenkt in tegenheden.

Alleen de fnoodaart vreest voor ftraf:

Zijn oog ontdekt, in 't zwijgend graf, De fmertelijkfte treurtooneelen.

Daar de edelaarte menfchenvrind Zich, in Phalaris (tier, kan ftreelen,

Dat hij, dóór 't vuur, den hemel vindt.

Oneindigheid