Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 19

C II O O R.

Natuur geeft ons liet leevensliclit; Doch aan u zyn wy liefde en haar genot verpligt.

Schoonheid heeft het loon. enz.

ARSÈNE, ter zyde.

Hy bezigt alles wat zyn hart weet uit te denken Opdat hy my verpligte aan hem myn min te fcheuken.

Overluid.

Zo veel ik kan, mynheer, houde ik me aan u verpligt Voor't geen ge, om mynenc wil, bedoeld hebt ea verricht;

Ik zal u, meer dan ooit, om dit uw oogmerk achten 5 Maar fchaf uw feesten af, en ban uit uw gedachten Het denkbeeld als of ik , (reeds heeft de zaak veel fchyn,) Benevens anderen uw minnanres zou zyn. Geloof me, liefde zal myn harte nooit gebieden. Ik zal die drift, zo veel't mymooglykis, ontvlieden. En opdat myne keuze in dezen niet bezwyk', Is 't voortaan nodig dat ik uw gezicht ontwyk'.

Eerjïe Bedryf.

C 2

N

Sluiten