Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. a?

met drift.

Ach! 't is in 't harte alleen daar 't waare fchoon beftaat.

En zo ooit buiten u my iemant kan behaagen,

Die zy den eerbied waard', dien ik haar toe wil draagen.

Deze laatfte woorden behooren met eenige ingetogenheid uitgefproken te worden. ARSÈNE, zich niet meer kunnende bedwingen.

Ach! 't is te veel... Verlaat... ontvlucht my, en vertoon

U nimmer weer na zulk een' onverdienden hoon.1 ALCINDOR} met eene gevoeligheid die zyne drift duidelyk aantoont. 'k Verlaat u zonder fmart... De rust die ik doe blyken, ó Wreede !... is uw bedryf.

ARSÈNE. Ga... ALCINDOR.

'k Zal uw oog óntwyken.

j Ter zyde. ö Hemel!..

Alcindor heengaande, ontmoet Aline, die hem vertroost en bemoedigt door tekenen t geduurende de r,lleenfpraak van Arfène.

Tweede Bedryf. Da DER'

Sluiten