Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 23

Rcchtfchapen burger en. ibldaat, durf ik beftaan, Op uwen naam, iets groots, iets loflyks te onderwinden. En, zo ik in den dood myne uitkomst heb te vinden, Dan maakt die dood my los van elk die my weêrftreeft, En Trenck heeft dan niet lang zyn' Gefhardt overleefd.

TIENDE T O O N E E L. TRENCK, BORCK, Gevolg. TRENCK.

'fc Hoop niet, mynheer, dat gy meer dreigen zult of tergen, 'k Heb, voor het laatst, van u eene enkle gunst te vergen. De prins van Bronswyk word in deeze plaats verwacht. Spreek hem, uit mynen naam, zo gy de menschheid acht. Verhaal hem dat men my thans vruchtloos zoekt te binden , My vruchtloos hindre om myn vryheid weer te vinden. Doorzoek, ten einde u blyke of ik de waarheid fpreek, Myn' kerker; ga, verzwaar myn boeijen, en verfteck Biec vry vcrfpieders, die my hinderpaalen zetten: Het een en ander zal my 't vluchten niet beletten. Gy ftaat verbaasd, en zwygt!.. en echter zeg ik thans. De zuivre waarheid. Ja, gelegenheid en kans, Om, als ik 't flechts verkieze, in vrye lucht te Ieeven , Is heden my, hoe vreemd het fchynen moog', gegeeven.

C 4. Maar

Sluiten