Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 15

Z E R B T NA. Laat u verwinnen.

PA N D O I. F U S. Gy droomt nanr'k meen. ZHRB1N A. Vruchtloos zoekt gy te overwinnen. Ja, gy moet de myne zyn. ZERBINA. PANDOLFUS, ij Zich*

'k Bemin u. zelve;). 'k Bezin u. Wat voel: myn harte

Een fmarc!

Schenk my uw hart; ik fchenk u Ik kan niet nu er; ach! welkeen 'tmyn'. pyn!

ZEI! BI NA. 't fs te ontdekken , Ja; uit al e uw trekken. PANDOLFU S. N:en , myn waarde! gy bedriegt u zeer. ZERBINA. Veins maar niet, goede heer!

'k Zie het klaar, Openbaar; En, hoe flellig gy 't ook zegt, Uwe taal is niet oprecht.

PANDOLFUS. Wel ter degen. ZERBINA. Zeg wat gy Laakt in my? Ik ben lieftallig. Ik ben bevallig; Ja, zeer bevallig!

PAN-

Sluiten